November_2021

APV Exkursion Nerother Kopf am 20.11.2021
Arrhenia rickenii 1
Arrhenia rickenii 2
Cellypha goldbachii (unsicher) 1(bb)
Cellypha goldbachii (unsicher) 2(bb)
Cystoderma amianthinum
Entoloma sericeum 1
Entoloma sericeum 2
Geoglossum umbratile 1 (se)
Geoglossum umbratile 2 (se)
Geoglossum umbratile 3 (se)
Macrolepiota procera 1
Macrolepiota procera 2
Mycena metata
Pholiota gummosa
Pleurotus ostreatus 1
Pleurotus ostreatus 2
Thelephora terrestris